Kaai & Legidex
     
 

HOME

CAPTAINS OF JUSTICE

OOIT WAS ER KAAIMAN

CONTACT

 
 
 


Kaai: een oeverstrook die uitgerust is om schepen te laten aanleggen. Een plek van vaste grond om veilig aan te komen of juist om het onzekere avontuur te water op te zoeken.

Indertijd was er de (in Vlaanderen) beroemde Kaaiman (alias Koen Meulenaere) die met scherpe colums in De Tijd vanop de zijlijn zijn licht op de wereld, en alles wat daar onder of boven ligt, liet schijnen.

Op zijn eigen unieke wijze bracht Kaaiman laakbare toestanden onder de schijnwerpers, waar we dan met behulp van de artificiële intelligentie van Legidex  een juridisch licht op lieten schijnen. (°)

Koen ging kort nadat we met kaai.be aanvatten met pensioen.

Naast Koen Meulenaere zijn er in onze contreien veel verstandige, rechtgeaarde en scherpzinnige schrijvers. Sommigen met een wetenschappelijke achtergrond (Gerard Bodifée), een klassieke-talen achtergrond (Michel Berger), een juridische achtergrond ( prof. Willy van Eeckhoutte), een economische achtergrond (prof. Stijn Baert) of een politieke achtergrond (Steven Vanackere). Intellectueel houden zij niet van zwalpende schepen of ongefundeerde meningen. Karakterieel durven en kunnen zij tegen de stroom invaren. Zelden zijn ze het noorden kwijt..  Het zijn 'captains of intellect'. 

De lijst van deze captains is onnoemelijk veel langer. Wat zij schrijven is geen zoetekoek, moet herkauwd worden om goed te verteren. Maar uiteindelijk wordt iedereen er beter van.

Ook in de juridische wereld, die ik sinds 1979 beter en beter heb leren kennen, zijn er 'captains op justice'. Op het werkveld leveren zij in de luwte olympische prestaties, zonder daarvoor ooit een medaille te ontvangen. Zij redigeren de regels die we gebruiken om met elkaar te kunnen samenleven. Zij beslechten geschillen zonder daarvoor een oorlog nodig te hebben. Het zijn ambtenaren, bedrijfsjuristen, magistraten, advocaten, professoren, notarissen, gerechtsdeurwaarders, en hun talrijke anonieme medewerkers die zoveel veldwerk verrichten om dat mogelijk te maken.

Vanop de kaai sla ik hen gade.


Welkom in de juridische 21ste eeuw.

Hoofdredactie Legidex

Lode Robben, advocaat
(°)
De informatie op deze website is naar best vermogen opgesteld maar kan technische en inhoudelijke onjuistheden bevatten. Kaai.be of de auteurs bieden derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie op deze website. Als je onjuistheden bemerkt kan je ons daarvan steeds verwittigen via het contactadres.